Diccionari

 • Anticòs / anticossos: Proteina que s’uneix específicament a un antigen per neutralitzar un patogen. Col·lectivament es coneixen amb el nom d’immunoglobulines.

 

 • Antigen: Substància que l’organisme reconeix com a estranya, capaç de desencadenar en aquest una resposta immunitària i produir d’anticossos.

 

 • Cèl·lules immunitàries: Anomenades també glòbuls blancs o leucòcits. Es concentren sobretot als ganglis limfàtics i a la melsa i ens ajuden a defensar-nos de les infeccions.

 

 • Fagòcits: Són cèl•lules que devoren els organismes invasors. El tipus més freqüent són els neutròfils, encarregats de lluitar principalment contra les bacteries.

 

 • Limfòcits: Són cèl•lules que permeten que el cos recordi i reconegui els gèrmens que l’han invait, i així poder destruir-los.

 

 • Malaltia autoimmunitària: Es produeix quan l’organisme és atacat, i el sistema immunitari confon les seves cèl•lules amb enemics. Poden tenir lloc en qualsevol part del cos.

 

 • Memòria immunitària: Habilitat que té el sistema immunitari per recordar els patògens que l’han infectat. D’aquesta manera es pot evitar una nova infecció si es produeix un altre contacte amb ells.

 

 • Patògen: microorganisme que pot causar una malaltia a un organisme.

 

 • Resposta immunitària: Reacció del nostre organisme davant d’una amenaça.

 

 • Sistema Immunitari: És el conjunt de mecanismes que té l’organisme per protegir-se contra les malalties, per mitjà de la identificació i l’eliminació de patògens.

 

 • Vacuna: Preparat que estimula la formació d’anticossos, amb la qual cosa s’aconsegueix immunitzar l’organisme contra diverses infeccions.